Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja
— Agnieszka Osiecka
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viabookinistka bookinistka
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło.
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viabookinistka bookinistka
0866 a3a3
Reposted frombookinistka bookinistka
cała literatura o miłości to, jak dotąd, tylko wspaniałe gówno. cóż to ma wspólnego z miłością. boże mój drogi. chciałbym cokolwiek przeczytać o sobie i o swoich uczuciach, kiedy leżę dwudziestą noc bez snu i patrzę w sufit. wszystko, co na ten temat napisano, jest mdłe jak miedź przy słońcu. może jeden dostojewski był odrobinę prawdziwy, ale od jego miłości ucieka się z rękami jak od rozpalonego żelaza.
— hłasko, ósmy dzień tygodnia
Reposted frometa eta viabookinistka bookinistka
I niech sobie będą wszyscy mądrzy ze swoimi rozumami, a ja z moją miłością niech sobie będę głupi.
— Edward Stachura, Siekierezada
3113 cd28
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viabookinistka bookinistka
3423 4ff4
Reposted frombookinistka bookinistka viarocktechnika rocktechnika
8320 59f0 500
no flowers!
Reposted fromutek utek viarocktechnika rocktechnika
Reposted fromseraphic seraphic viajojinthesun jojinthesun
9034 15c7
5236 d131
High Street, Edinburgh, Scotland
6878 09fe

Edinburgh, Scotland 

The city where my dreams came true...

The city that I miss the most...

1479 3b34
Reposted fromnnnaaammm nnnaaammm viajojinthesun jojinthesun
Kocham spać.
Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway
Reposted fromdziu dziu viaczeresnie czeresnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl